Pensioen verzekeringen


​​​Als ondernemer draagt u zelf zorg voor uw oude dag. Wilt u later naast uw AOW-uitkering meer inkomen te besteden hebben? Dat kan als u bijvoorbeeld voor een lijfrentepolis kiest. Het is bovendien nog fiscaal aftrekbaar. Begin daarom tijdig met het opbouwen van uw oudedagsvoorziening. Hoe eerder u begint, hoe meer profijt u zult hebben. Vraag ons om advies voor uw persoonlijke situatie. Wij helpen u graag.


Toenemende druk op de AOW. Pensioenbreuk. Eerder stoppen met werken. Allemaal terechte redenen voor de werknemer om waarde te hechten aan een goede en heldere pensioenregeling. Werknemers en werkgevers kijken kritisch naar de arbeidsvoorwaarden. En een goede (collectieve) pensioenregeling vormt een onmisbaar onderdeel van het arbeidsvoorwaardenpakket.


​Verzekeraars en pensioenfondsen hebben samen het Uniform Pensioen Overzicht (UPO) ontwikkeld. Alle verzekeraars en pensioenfondsen gebruiken tegenwoordig hetzelfde overzicht. Zo zijn alle pensioenoverzichten gemakkelijk vergelijkbaar en optelbaar. Dit gestandaardiseerde overzicht geeft jaarlijks inzicht in de huidige en toekomstige pensioensituatie van uw werknemers en van eventuele nabestaanden.

Wilt u meer informatie over een (collectieve) pensioenregeling voor uw medewerkers, neem dan contact met ons op.