Risico verzekeringen


Het zou bovenaan de prioriteitenlijst moeten staan van iedere adviseur: ùw bedrijfsproces van haver tot gort kennen. Want dat vormt de basis. De praktijk is echter anders. Wij brengen uw bedrijfsprofiel gedetailleerd in kaart en definiëren uw risicoprofiel dat daaruit voortvloeit. Vervolgens kijken we - mede gebaseerd op uw 'risicoperceptie' - hoe u het beste met uw bedrijfsrisico's kunt omgaan. Daarbij vormen verzekeringen het sluitstuk en niet het vertrekpunt. Risico's kunnen immers ook worden vermeden, verminderd of door u zelf worden gedragen. De basis bij ieder advies wordt gevormd door een integrale risicoanalyse. Wilt u ook inzicht in welke risico's uw bedrijf loopt? En hoe het zit met uw verzekeringspakket? We maken graag een risicoanalyse. Het fijne van onze oplossingen is dat deze zich moeiteloos aan uw onderneming aanpassen. Hoe complexer uw onderneming, hoe groter onze toegevoegde waarde. En hoe hoger uw besparing.Mijn geweldige content komt hier te staan


​Het beste risicoadvies begint met een integrale risico- en verzekeringsanalyse. Met behulp van onze unieke risicoanalysetool Risk Explorer® wordt uw bedrijfs- en risicoprofiel compleet geïnventariseerd. Dankzij de tool wordt niets over het hoofd gezien en worden de (veelal onzichtbare) dwarsverbanden tussen bedrijfsaspecten in kaart gebracht. We focussen ons op de volgende risicogebieden:

- Bedrijfsmiddelen;
​- Bedrijfsactiviteiten;
​- Vervoer & Logistiek;
​- Werkgeversrisico's, verband houdend met personeel;

De bevindingen presenteren wij u in een overzichtelijk en begrijpelijk risicoanalyserapport. Uit onderzoek is gebleken dat ruim 60% van de Nederlandse ondernemingen bedrijven nog nooit een professionele risicoanalyse heeft laten uitvoeren met alle risico's van dien (TNS Nipo). Ook interesse in een risico- en verzekeringsanalyse?
​​Neem dan contact met ons op.


​Schadebehandeling vraagt om duidelijke taal en snel handelen. We raden u aan zo snel mogelijk contact op te nemen, want van ons mag u een actieve rol verwachten bij schadebehandeling.

In geval van schade komen wij op voor uw belangen. Dit behoort tot onze kernkwaliteiten. Bovendien herkent u in deze situaties de kracht en de meerwaarde van ons assurantiekantoor. Wij onderhouden voor u de contacten met de verzekeringsmaatschappij(en), schade-experts en overige betrokken partijen. Wij bewaken de voortgang, zodat u zich kunt focussen op uw kernacitiveit: ondernemen. Wij houden u op de hoogte van de vorderingen gedurende het traject en adviseren u omtrent te ondernemen stappen.